• Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
 • Fortuna mobilní aplikace
androidioswindows

Funkce a jazykové lokalizace

Lokalizace dostupné pro

 • Česko

  Česko

 • Slovensko

  Slovensko

 • Polsko

  Polsko

Funkce

 • Kompletní sázková nabídka
 • Sázky Live
 • Komplexní / Propracované statistiky
 • Jednoduché a rychlé ovládání
 • Přihlášení dotykem
 • Rychlosázka
 • Live statistiky u live událostí
 • Streamy
 • Push notifikace
 • Mapa poboček
 • Fulltextové vyhledávání v nabídce
 • Notifikace na smartwatch
 • Náhrada za klubovou kartu
 • Kontrola tiketu vsazeného na pobočce
Fortuna mobilní aplikace

Challenge

Při návrhu (a následně také vývoji) aplikací byl kladen velký důraz na klíčové vlastnosti:

 • Rychlost

  Uživatel by neměl trávit příliš mnoho času na loading obrazovkách. Aplikace musí být rychlá - jak z hlediska používání, tak z hlediska obsahu.

 • Datová úspora

  Aplikace musí být datově úsporná, aby ji uživatelé byli schopni využít i na mobilních datových sítích. Zároveň musí být kurzová nabídka vždy kompletní a aktuální.

 • Velké množství dat a jejich rychlé změny

  Kurzová nabídka v aplikaci by měla být kompletní a neustále aktuální. V případě Live sázení, kde dochází ke změnám i několikrát za vteřinu, se jedná o opravdovou výzvu.

 • Pokročilé možnosti smartphone

  Samozřejmostí aplikace jsou push notifikace o stavu vsazených tiketů, marketingové push notifikace, využití GPS navigace pro zobrazení nejbližších poboček, scanování pobočkových tiketů atd.

 • Zábava

  Uživatele musí práce s aplikací bavit a při přechodu z desktop webových aplikací by neměl zaznamenat sebemenší potíže s používáním (a použitelností).

Jako benchmark, co do rychlosti a feature-setu (scope of the app), nám posloužila stávající (hybridní) aplikace od předchozího dodavatele. Stanovili jsme si však vyšší cíle a inspirovali se zahraničními trendy.

Fortuna mobilní aplikace

Řešení

Workflow

 • Design prototyping

  Vývoj nových nativních aplikací trval více než rok. Samotnému programování předcházelo iterativní setkávání s klientem nad návrhy aplikace. Po několika měsících prací na základním konceptu designu jsme se mohli pustit do programování.

 • MVP

  V designovacích fázích byl brán zřetel na velké množství funkcí, které by aplikace měla obsahovat. Rozsah požadovaných funkcí značně převyšoval rozsah stávající aplikace. Abychom zkrátili čas nutný k vývoji a dodali aplikaci uživatelům co nejdříve, rozhodli jsme se (společně s klientem) jít cestou MVP (Minimum Viable Product), kde minimální rozsah aplikace byl stanoven na “ekvivalentní k stávajícímu řešení”.

 • Agile

  Pro řízení vývoje jsme použili osvědčené agilní metody (Scrum). Vývoj probíhal ve čtrnáctidenních cyklech, kdy byl na konci každého cyklu představen zárodek aplikace klientovi a přibližně v polovině byla naplánována další práce na vývoj.

 • Dual-track

  Koncept designu bylo nutné rozpracovat pro jednotlivé části aplikace. Použili jsme Dual Track Agile Process, který nám umožnil vyvíjet vzhled a UX paralelně se samotným vývojem aplikace.

  Agilní vývoj byl rozšířen o discovery track, ve kterém probíhal design sprint (iterativní vývoj vzhledu jednotlivých částí aplikace) alespoň jeden sprint v předstihu před samotným vývojem konkrétní obrazovky či feature. Do nových sprintů tak vývoj vstupoval vždy s ověřeným a schváleným grafickým návrhem.

 • Komunikace

  Během vývoje se ukázalo známé pravidlo - “neexistuje dokonalé zadání”. Někdy je potřeba komunikovat s product ownerem, který byl v tomto případě na straně klienta, a zadání dospecifikovat či navrhnout jiné řešení.

  Vzhledem k tomu, že backendové řešení pro nové aplikace bylo plně v režii klienta, byla při návrhu a tvobě API nutná spolupráce a komunikace s backendovým týmem “na přímo”. Za účelem zefektivnění procesu vytvořil klient pro část našeho týmu prostor ve svých kancelářích, kde probíhal návrh rozhraní API. Tento způsob spolupráce se osvědčil.

Technologie

 • Websockety

  Aplikace poskytuje širokou nabídku kurzů. V případě Live událostí se jejich hodnoty mění i několikrát za vteřinu a stahovat je pomocí periodických refreshů (polling) by znamenalo načítání velkého množství dat. Z tohoto důvodu jsme zvolili technologii otevřeného websocketového spojení, pomocí kterého nám sázkový server “pushuje” pouze změny v nabídce, které jsou v tu chvíli na backendu k dispozici.

 • Push notifikace

  Mobilní aplikace se staly pro Fortunu dalším marketingovým kanálem. Push notifikace jsou nyní využívány nejen pro marketing, ale i pro zasílání informací o vyhodnocených tiketech. Implementace push notifikací také prošla evolucí - z původně oddělených cloud služeb (GCM pro Android a APNS pro iOS) jsme nakonec zakotvili u firebase řešení.

 • Touch ID & Face ID

  Uživatelé se nemusí zdržovat zadáváním dlouhých hesel, ale mohou využít přihlášení pomocí otisku prstu. Na iPhone X mohou aplikovat Face ID.

 • Scanner tiketů

  Klienti sázející na pobočkách mohou využít aplikaci pro kontrolu svého tiketu. Prostým naskenováním čárového kódu se ihned dozví, v jakém stavu se jejich tiket nachází.

 • API

  Pro aplikace jsme společně s Fortunou navrhli vhodné rozhraní pro komunikaci s backendem. API bylo navrženo tak, aby co nejvíce šetřilo data (FUP).

 • Generátor čárového kódu

  Aplikace může sloužit rovněž jako klientská karta pro kontakt na pobočkách. Po přihlášení mají uživatelé možnost zobrazit čárový kód, který je totožný s kódem na členské kartě.

Fortuna mobilní aplikace

Závěr

 • +24% nárůst přijatých tiketů
 • +60% rychlejší aplikace
 • 1mio stažení aplikace

Po 14 měsících vývoje byla aplikace zpřístupněna uživatelům. Naše navržené řešení předčilo předchozí verzi co do rychlosti i funkčnosti. Výsledkem byl nárůst přijatých tiketů o 24,2%.

Další rozvoj

Práce na aplikaci se nezastavila. Dedikovaný tým ji průběžně rozvíjí.

Fortuna mobilní aplikace

Reference

 • Head of Online Development

  Jan Horyna

  Uvědomuji si, jak náročný zadavatel my jako Fortuna jsme. Mobilní divize Etnetery dokázala naplnit všechna naše očekávání a požadavky. Výsledkem je aplikace, na kterou jsme hrdí po uživatelské i technické stránce. Přesto neusínáme na vavřínech a šlapeme do dalšího vývoje.

 • CEO a předseda představenstva

  Per Wiederstörm

  Náš silný rozvoj byl podpořen rostoucím sportovním online sázením, zejména prostřednictvím mobilu, a to na všech trzích, kde Fortuna působí.